Wij zoeken met u naar de beste manier om u schuldvrij te maken en te houden.

Welkom bij AFS

AFS wil particulieren, bedrijven en organisaties beter laten functioneren door middel van professionele ondersteuning waarmee zij op een efficiëntere en effectievere wijze hun doelstellingen kunnen realiseren. Zij doet dit door het aanbieden van financiële zorgverlening. Daar waar financiële hulpverlening zich vaak richt op de oplossing van één probleem wil AFS breder werken. Zij wil niet alleen dat ene probleem aanpakken maar ook de oorzaken daarvan en herhaling voorkomen. Meer en meer wordt de laatste jaren duidelijk dat de maatschappij steeds complexer wordt.

Er moet met steeds meer instanties gecommuniceerd worden, financiële zaken worden steeds minder overzichtelijk en het leven lijkt steeds duurder te worden. Mensen en organisaties kunnen het daardoor vaak allemaal niet goed meer overzien. Dit kan nare gevolgen hebben die vaak voorkomen hadden kunnen worden. De vraag om daar hulp bij te bieden wordt dan ook steeds groter, zowel van particulieren als vanuit organisaties.                                          

AFS is een bedrijf dat gebruik maakt van een vast team van specialisten die allemaal een ruime ervaring hebben binnen de financiële wereld, binnen de sociale zekerheid en binnen schuldhulpverlening. Zij zijn thuis in hun vak, kennen de cliënten en weten wat er bij hen leeft.

Deze specialisten zijn niet in loondienst van AFS maar verrichten hun werkzaamheden als zelfstandig ondernemer voor AFS. Dit zorgt ervoor dat er wel beschikt kan worden over een groot aantal medewerkers wanneer dit nodig is, maar dat dit geen hoge (loon)kosten voor het bedrijf met zich meebrengt zodat de tarieven voor onze werkzaamheden dan ook alleszins acceptabel zijn en kunnen blijven.                                                                                   Cliënten van AFS kunnen zowel particuliere- als zakelijke partijen zijn. AFS heeft daartoe een ruim aanbod aan producten en diensten ter beschikking.

 

 

 

 

 

 

 

                  Samenwerking